Guds söner ångrar sig
at Alcazar, Stockholm 04.04.05